Belasting aangifte Alleen Met fiscaal partner
Digitale IB-aangifte binnenlands belastingplichtig particulier  € 60,00  € 80,00
Digitale IB-aangifte binnenlands belastingplichtig ondernemer  € 250,00  nvt
Digitale IB-aangifte buitenlands belastingplichtig particulier  € 80,00  € 100,00
IB-aangifte M-biljet (deel van het jaar binnenlands/buitenlands)  € 100,00  € 125,00
Digitale IB-aangifte Voorlopige Aanslag aanvragen of wijziging  € 37,50  nvt

Erven & Schenken
Erf belastingaangifte  € 300,00

Algemeen
Aanvraag DigiD code  € 20,00  
Aanvraag/wijzigen Toeslagen  € 37,50  
Beroepsprocedure starten  in overleg
Teruggave BTW zonnepanelen  € 75,00
Aanvraag ISDE subsidie  € 75,00
Belasting- of administratie advies per uur  € 150,00
Voorrijkosten bij thuisbezoek  € 25,00

Afwijkende prijzen i.v.m complexiteit
Uitzonderingen op de prijs zijn:
U heeft een huis gekocht of verkocht  € 125,00
U bent in het betreffende belastingjaar gescheiden  € 125,00
U heeft gewerkt in het buitenland  € 125,00

Zakelijke administratie
Prijs per maand:  € 100,00 – € 200,00
Salarisadministratie per loonstrook  € 15,00
Inrichtingskosten  € 150,00